PROJEKT>ÖVRIGT>PARALLELLA UPPDRAG & TÄVLINGAR
​​​​​​​

M5 arkitektur deltar kontinuerligt i parallella uppdrag  och tävlingar. Genom uppdragsformen ges ofta en möjlighet att utveckla och pröva nya grepp och lösningar. Eftersom flera grupper arbetar med samma uppgift ställs lösningar och erfarenheter mot varandra och tillfälle ges att vidga sina perspektiv och kunskap.