​​​​​​​Kv Kannan

Parallellt uppdrag kring förtätning och förändring av Kv. Kannan som utförts tillsammans med Tyréns och KUB arkitekter. Kvarteret kommer att spela en viktig och central roll i arbetet med nytt resecentrum. Förslaget har förordats och kommer att ligga till grund för det fortsatta planarbetet.     

Status: Vilande
Uppdragsgivare: RE Fastigheter
​​​​​​​År: 2011​​​​​​​
​​​​​​​


​​​​​​​
kv kannan 1kv kannan 1
kv kannan 1
kv kannan 2kv kannan 3kv kannan 4