PROJEKT>ÖVRIGT>PARALELLA UPPDRAG & TÄVLINGAR > Skogsvallen tilldelning 1B & 1C Markanvisning

Skogsvallen tilldelning 1B & 1C Markanvisning

Under hösten 2020 ritade M5 i samarbete med Per Nilsson ett tävlingsbidrag till markanvisningstävlingen om två flerbostadshus "hus i natur" och ett område med två radhustyper i den nya "moderna trädgårdsstaden" Skogsvallen etapp 1. 

Status: Under bedömning
Uppdragsgivare: Botrygg AB
År: 2020

​​​​​​​


​​​​​​​
skogsvallen-9skogsvallen-2skogsvallen-5skogsvallen-6