PROJEKT>ÖVRIGT>VILLOR

Den privata bostaden innehåller alla de delar som arkitekturen måste hantera. Inom en ekonomisk ram , estetiskt organisera rum, hållbarhet , funktion och yttre gestaltning.