PROJEKT>VÅRD OCH OMSORG

M5 har under åren arbetat med ett flertal äldre- och vårdboende projekt. Att skapa ändamålsenliga lösningar vid såval om- som nybyggnad är en utmaning vi ofta ställs inför. Med människan i centrum är ambitionen alltid att skapa attraktiva vård- och omsorgsmiljöer.
Kv Ruddammen
​​​​​​​Stödboende
Ullstämma Äldreboende
Rävjakten Gruppboende
Sandrinoparken Äldreboende
Tandkronan Äldreboende