PROJEKT > UTBILDNING

Vår erfarenhet av utbildningslokaler sträcker sig från tidiga lokal- och programutredningar till projektering och medverkan i byggskedet. Bland våra projekt för-, grund-, gymnasie- samt högskolor, för både offentliga och privata beställare.