Zenit

Nybyggnad av studentcentrum vid Linköpings universitet.

Klart 1998
​​​​​​​


photo 18photo 18
photo 1
photo 27photo 27
photo 2
photo 41photo 41
photo 4
photo 32photo 32
photo 3
photo 5photo 5
photo 5