PROJEKT > PLANERING > Tolvskillingen
Tolvskillingen

Förslag till förtätning av Kv Tolvskillingen 1-4. Illustrerat förslag redovisar en tänkbar förtätning om ca 11000 m2 bta i fem våningar. Antalet lägenheter ca 160-170. Byggnadsvolymer förläggs i princip till två delområden; Öster om tolvskillingen 1 i kvartersform och i den södra delen i Tolvskillingen 3-4, som lamellhus respektive i punkthus form.

Status: Pågående
Uppdragsgivare: Willhem AB
​​​​​​​År: 2020->

​​​​​​​
tolvskillingen-6tolvskillingen-4tolvskillingen-2tolvskillingen-3