Ryds Herrgård

Ombyggnad och renovering av Ryds Herrgård. Anpassning av byggnaden för studentkårsverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden.
​​​​​​​
Satus: Färdigställt
Uppdragsgivare: Studentbostäder
År: 2019


20190820_10345220190820_10373820190820_10595320190820_110202