PROJEKT > BOSTÄDER

Sedan starten av 2007 har bostäder blivit en av de dominerande uppdragskategorierna på M5. Genom deltagande i parallellskisser, utformning och projektering av nyproduktion och ombyggnad i nära samarbete med våra beställare, har vi erhållit bred kunskap och erfarenhet i arbetet med att skapa goda och hållbara boendemiljöer.