BOSTÄDER

Sedan starten av 2005 har bostäder blivit en av de dominerande uppdrags kategorierna på M5. Genom deltagande i parallellskisser, utformning och projektering av nyproduktion och ombyggnad i nära samarbete med våra beställare, har vi erhållit bred kunskap och erfarenhet i arbetet med att skapa goda och hållbara boendemiljöer.
Aktören Akrobaten
Kv Ekollonet
Henriksdalshamnen
Högdalen
Johannelundstopp-en
Kanberget
Kv Bikupan
Övre Vasastaden
Kv Elektroniken
Kv Eternellen
Kv Fröjden
Kv Ilbudet
Kv Irrblosset
Kv Kanbergslunden
Kv Lagerbladet
Kv Tandkronan
Kv Armenien