ARKIV>BOSTÄDER>Kv Aktören/Akrobaten

Kv Aktören/Akrobaten

Projektet innebar renovering och ombyggnad av totalt 80st bostadslägenheter för Stångåstaden AB. Ombyggnaden föranleddes av dåliga va-stammar , otillräcklig ventilation, föråldrad elinstallation, bristfällig brandsektionering samt till- och inom lägenhet begränsad tillgänglighet.
Energibesparande åtgärder såsom komplettering av befintliga fönster, nya entrépartier, nytt ventilationssystem har utförts. Renovering och tilläggsisolering av fasader.
Projektet innebar även att smålägenheter om 35m2 tillskapades på vindar samt som blivande suterränglägenheter. 

Status: Färdigställt
Uppdragsgivare: Stångåstaden AB
​​​​​​​År: 2012/15
2 aktoren akrobaten2 aktoren akrobaten
2 aktoren akrobaten
stud-bostaderstud-bostader
stud bostader
stud-bostader-2stud-bostader-2
stud bostader 2